Vi har som bekendt fået en ny regering. Den lagde kort efter sin tiltrædelse sit regeringsgrundlag frem. Vi spejder som skovfolk naturligvis efter, hvad man skriver om skovpolitikken. Vi havde trods alt et Skovpolitisk Udvalg for 3-4 år siden, hvis anbefalinger endnu ikke er ført ud i livet. Og vi ved, at Miljøministeriet i mere end et år har arbejdet med et nyt nationalt skovprogram, hvis indhold vi heller ikke kender.

Det er imidlertid ganske beskedent, hvad man skriver i regeringsgrundlaget. Hele afsnittet lyder således:

”Grøn realisme i miljøpolitikken

For det første vil vi give natur og miljø videre til de kommende generationer i god stand. Men en forudsætning for det er, at vi skaber vækst, job og velfærd.

For det andet skal de miljøpolitiske mål opnås på den samfundsøkonomisk mest effektive måde. Vi skal have mest miljø for pengene.

Regeringen lægger vægt på omtanke i brugen af pesticider og kemikalier. Så vi passer på grundvandet og drikkevandet. Og så forbrugerne kan handle trygt.

Vi ønsker også at værne om den danske natur. Regeringen vil prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Indsatsen skal lægges, hvor det er mest relevant. Regeringen vil foretage et serviceeftersyn af Naturplan Danmark, herunder lempe den nuværende §3-beskyttelse af eng- og græsarealer, og i stedet udlægge statslig skov til biodiversitetsformål. Et større statsligt skovareal skal stå uberørt, så planter og dyr kan trives og udvikle sig. Samtidig skal det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både hverdag og fritid”

Hvor blev produktionen af?

Ovenstående var ordene. Vi må konstatere, at skovene – i hvert fald i det skrevne regeringsgrundlag – i regeringsgrundlaget kun bliver set på som natur, og kun er omtalt i afsnittet om natur og miljø.

Skovenes anden vigtige funktion, nemlig som produktionssted for træ og biomasse, nævntes ikke. Skovbrugserhvervet har samlet en omsætning på op imod 4 mia. kr., og beskæftiger tusindvis af mennesker især i udkantsDanmark, hvor der er et stort behov for arbejdspladser. Desuden er skovenes produktion af flis er et vigtigt element i den grønne omstillingen af energipolitikken. Så efter vores opfattelse burde skovbruget som et produktivt erhvervmere i fokus i den politiske tankegang.

Der er dog sket det interessante, at Fødevareministeriet og Miljøministeriet har fået en fælles minister og en fælles departementschef. Sidstnævnte er den tidligere forstander for Skovskolen og direktør for Dansk Skovforening, Henrik Studsgård. Det synes vi lyder positivt.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne