Regeringen har som bekendt den 9. april indgået enaftale med Dansk Folkeparti, som letter landbrugets forhold på en række områder. Aftalen kaldes ‘Grøn Vækst 2.0’.

Et af elementerne er en lettelse af skatten på produktionsjord. Skatten nedsættes med godt 40% – fra en grundskyldspromille på 11,9 (2010) til 6,9 fra og med år 2011.

Det er ingen steder i forligsteksten nævnt, om skovarealer i denne forbindelse betragtes som produktionsjord. Men vi går ud fra, at det er tilfældet – som det har været ved tidligere lejligheder.

Nedsættelsen, der er på 500 millioner kr., finansieres ved en samtidig forhøjelse af pesticidafgiften og en forhøjet kvælstofafgift fra 2013.

By: Per Hilbert