Villy og Jette Østergårds juletræskultur på i alt 15 hektar blev ramt af en brutal haglbyge først på sommeren.

– Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var hvidt overalt. Træerne stod sønderskudte med forvredne grene og knækkede toppe, siger Villy Østergård.

– Vi mistede enorme værdier i løbet af bare et kvarters tid. Det var vores pension – eller hvad der svarer til en lille million kroner, fortsætter han.

Alle træer blev ødelagt

Villy og Jette Østergård er juletræsdyrkere ved Spjald i Vestjylland.

I dag er ulykken kommet lidt på afstand. Træerne har rettet sig noget, men udsigten til, at der kan sælges træer fra kulturen er ikke gode.

Det vurderer Skovdyrkernes skovfoged Johan Stubkjær Madsen.

– Det er desværre ikke muligt at redde værdierne. Skaderne er så alvorlige, at træerne ikke kan sælges. Produktion af pyntegrønt er desværre heller ikke en rentabel mulighed, da træerne er så ødelagte, som de er, siger skovfogeden.

De eneste træer, der er sluppet uden nævneværdige skader, er tre hektar nyplantninger.

Skovfogeden opfordrer derfor Villy og Jette Østergård til at få tænkt tingene grundigt igennem, inden de tager beslutning om fremtiden for deres juletræskultur.

Bedre forsikringsmuligheder

Skaderne har fået Villy Østergård til at efterlyse bedre forsikringsmuligheder.

– På mine kollegers vegne og på hele branchens vegne kunne jeg ønske, at man kollektivt ville oprette en forsikring imod haglskade. Jeg ønsker bestemt ikke for nogen af mine kolleger, at de skal opleve det, som vi har været igennem, siger Villy Østergård.

Læs mere i det nye september-nummer af Skovdyrkeren.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne