Skadesramte områder
Tordenbygerne kom natten igennem sydfra. I nogle af disse tordenbyger faldt nedbøren som hagl, på størrelse med en to-krone.

Meldingerne fra ramte producenter kommer hovedsagelig fra et større område på Sydvestfyn og et mindre område ved Jellinge – det ser ud til at bygerne er faldet meget lokalt.

Kraftige haglbyger med store hagl kan udrettebetydelig skade på frugt, markafgrøder og på ny-udsprungne juletræer. Mange af de ny-udsprungne skud er slået helt eller delvist af, efter at være ramt af hagl.

Konsekvens af skader

Haglskader medfører et stort arbejde med reparationer af de skadede træer og et stort værditab i form af træer der er blevet usælgelige, træer som deklasseres pga. skaderne og mindre træer som sættes tilbage, efter at toppen er blevet slået af. Især skader på træernes top og topkrans er alvorlig.

Fordi haglbygerne er faldet meget lokalt, får det ikke betydning for det samlede udbud af juletræer,da det drejer sig om få træer ud af den samlede mængde. Derimod er der tale om en katastrofe for den enkelte producent, med tab på op i mod 100.000 kr./ha.

By: Lau Larsson

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Lau Larsson