Alle ejendomme med et dyrkningsareal på samlet 10 hektar eller større skal indberette sprøjtejournal.

Skovarealer tæller nu også med som dyrket areal.

Skovarealer talte ikke med tidligere. Det er nu ændret, og dermed kommer langt flere skovejere til at være omfattet af indberetningspligt til Miljøstyrelsen.

Risiko for store bøder

Miljøstyrelsen har som noget nyt skærpet sanktionsmulighederne overfor ulovlig brug af pesticider.

Det nye er, at styrelsen kan håndhæve overtrædelser alene ud fra de indberetninger, som skovejere udfører i sprøjtejournal-indberetningssystemet (SJI).

Det kan altså blive meget dyrt at ramme tasterne forkert.

Eksempelvis vil indberetning af anvendelse af et middel med et aktivstof, der er på EU’s forbudsliste udløse en minimumsbøde på 15.000-20.000 kroner.

Vær meget præcis

Når man som ejer indberetter i sprøjtejournal-systemet (SJI) skal man derfor være meget præcis med sin indberetning.

Vær også opmærksom på, at indberetningssystemet SJI indeholder en risiko for at indberette brug af ikke godkendte midler.

Eksempelvis kan der i systemet vælges flere forskellige salgs-Conshape. Midlet er et vækstreguleringsmiddel til juletræer.

De forskellige muligheder er med varierende godkendelsesnumre og -perioder. Dermed risikerer man i god tro at komme til at indberette ulovlig brug af pesticider.

Skovdyrkerne råder derfor til, at man inden indberetning i SJI, kontrollerer alle midler via godkendelsesnummer for deres gyldighed.

Det sikrer man ved at benytte middeldatabasen.dk. Her søger man midlet frem og kontrollerer, at det valgte middel med valgte kode kan findes godkendt i perioden og til valgte afgrøde.

Regler er trådt i kraft

De nye regler om, at skovarealer tæller med i indberetningsgrænsen på 10 hektar, gælder fra og med nuværende indberetningsperiode. Det er perioden, der går fra 1.8 2021 til 31.7 2022.

Fristen for at indberette sprøjtejournal for denne periode er 31. marts 2023.

Har man ikke anvendt pesticider i perioden skal det også registreres i SJI. Det gør man med en 0-indberetning.

De nye strikse regler om håndhævelse af overtrædelser alene på baggrund af indtastningerne i SJI trådte i kraft fra forrige indberetningsperiode. Det vil sige i indberetningsperioden fra 1. august 2020 til 31 juli 2021. Perioden skal indberettes senest 31. marts 2022.

Husk at gennemgå dit kemirum med jævne mellemrum, så der ikke opbevares ulovlig kemi.

Læs mere

Læs mere om reglerne for indberetning af sprøjtejournal på:

Miljøstyrelsens hjemmeside

Bødestørrelser for ulovlig besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler:

Anvendelse af plantebeskyttelsesmilder

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne