Endnu et år med rekord i både omsætning og dækningsbidrag på henholdsvis knap 185 mio. kr. og 24 mio. kr. Det var den gode nyhed, som formand Rudolf Iuel kunne præsentere for de godt 50 fremmødte på Skovdyrkerne Øernes generalforsamling i Sorø 26. oktober. Formanden måtte dog også konstatere, at årets resultat før skat på knap 1,5 mio. kr. isoleret ser fint ud, men som set i lyset af den rekordhøje omsætning burde det have været højere. – Den primære årsag til dette forhold skyldes især, at foreningen har tjent 0,5 mio. kr. mindre på driften end budgetteret. Bestyrelsen har derfor bedt direktionen om fortsat at fokusere på at hæve dækningsbidraget fra driften, så den kommer bedre i niveau med den budgetterede indtjening, fastslog Rudolf Iuel.

Han kommenterede også på foreningens egenkapital: – Den er nu oppe på 8 mio. kr., hvilket trods alt er en fremgang på godt 1 mio. kr. i forhold til sidste regnskabsår, men med 4,4 procent af omsætningen er den stadig kritisk lav, og der skal fortsat ske en konsolidering. Målet er, at vi skal nå op på 10 procent af omsætningen, hvilket vil sige omkring 18 mio. kr., sagde Rudolf Iuel.

Skovdyrkerne Øerne havde 859 aktive medlemmer ultimo juni 2021 mod 902 sidste år. – Dermed har vi mistet 43 medlemmer, som svarer til en tilbagegang på næsten 5 procent. Ligeledes havde vi ultimo juni i år 18.401 hektar i medlemsareal mod 18.948 hektar året før, og har dermed mistet 547 hektar medlemsareal, som svarer til en tilbagegang på nær 3 procent, påpegede Rudolf Iuel, og supplerede: – Det ser vi med bekymring på, for det går modsat den vedtagne strategi, og derfor har vi valgt at støtte direktionens plan om at ansætte flere skovfogeder, som skal tilføre ekstra ressourcer til medlemshvervning, og vi forventer, at indsatsen vil vise en positiv udvikling i medlemstallet.

– Verden har i det forgangne år levet i skyggen af Corona, og det har vi i Skovdyrkerne Øerne også mærket, om end det er småting, vi i skovbranchen har oplevet, når vi sammenligner med mange andre brancher. Vi mærkede dog en usikkerhed omkring afsætningen af juletræer i 2020-sæsonen, men ved flid og dygtighed lykkedes det alligevel at afsætte træerne, og vi havde i sæson 2020 under hundrede usolgte træer tilbage den 24. december, påpegede Rudolf Iuel.

Han tilføjede: – Den forgangne vinter med høje temperaturer kunne mærkes på varmeværkernes købelyst, og prisen på flis kom under pres. Kulde i januar og februar, kombineret med et stort salgsarbejde, gjorde at det alligevel lykkedes os at få afsat stort set al den flis, medlemmerne havde produceret. Årets højdespringer blev salg af nåletræ, som nåede en omsætning på 189 procent af budgettet, og det skyldes de meget fine prisstigninger, som opnåedes ad flere omgange i første halvdel af 2021. Også omsætningen af løvtræ har præsteret fint med et resultat på 157 procent af budgettet, takket være gode, stabile priser gennem hele året, udtalte Rudolf Iuel.

Bestyrelsen består nu af: Rudolf Iuel, Jesper M. Popp, Hans Chr. Teisen, Erik Villadsen, Jens Jørgen Madsen, Anders J. Nielsen og nyvalgt som suppleant blev Pernille Lützholt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne