Fratrædelsen sker med udgangen af oktober og den er helt efter Henrik Buhls eget valg, idet han ønsker at kunne prioritere sin tid på en ny måde.

Vi er i bestyrelsen kede af, at vores skovrider har valgt at stoppe i foreningen nu, selvom vi godt kunne regne ud, at tidspunktet nærmede sig. Vi er dog glade for, at Henrik Buhl har meddelt sin opsigelse i så god tid inden han fratræder.Det giver os mulighed for at planlægge ansættelse af en afløser bedst muligt.

Bestyrelsen er således allerede i gang med rekrutteringsprocessen frem mod ansættelse af en ny skovrider. Det er vores mål, at vi har en ny skovrider i funktion, når Henrik Buhl stopper. Indtil 1. november varetager Henrik Buhl som hidtil sin stilling som skovrider i foreningen fuldt ud. Det er desuden aftalt, at Henrik står til rådighed for foreningen i en periode efter hans fratrædelse.

Foreningens medlemmer vil blive orienteret, når der er nyt om ny skovrider.

Lars Skou Gleerup

Formand Skovdyrkerne Midt

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne