Henrik Fredslund er 38 år og har 11 års erfaring i branchen, hvor han siden sin uddannelse til skov- og landskabsingeniør i 2005 og har været ansat i HedeDanmark. Først som skovfoged og siden 2012 som afdelingschef med ansvaret for HedeDanmarks forretninger indenfor skovfrø, planteskole, skovrejsning, læplantning og andre ydelser til det åbne land. Sideløbende med sit arbejde har han taget forskellige kurser indenfor ledelse og coaching.

Henrik Fredslund er fagligt velfunderet og har solid ledelsesmæssig erfaring, og han er derfor godt rustet til at påtage sig opgaven som skovrider i Skovdyrkerforeningen Syd, der har været gennem en turbulent periode på det seneste.

”Jeg ser frem til i samarbejde med teamet i Syd, kollegaerne i de andre foreninger, kunder og samarbejdspartnere at sørge for, at medlemmerne får mest mulig glæde og forretning ud af deres skove, naturarealer samt juletræs- og pyntegrøntsproduktion”, udtaler Henrik Fredslund.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne