April er en dejlig tid, – forårsplantningerne er godt i gang og som skovejer kan man snart følge den spæde start på en ny omdrift.

Der er store temperaturforskelle med varme eftermiddage og kolde nætter. Steder med skovklima, især med læ fra øst-nordøst, er der lidt lunere om natten. Her er de første spæde angreb af snudebiller i gang og den opmærksomme skovejer må med jævne mellemrum ud og kontrollere kulturarealerne. Måske har du ikke set billerne endnu, men de er der, især på de afdrevne nåletræsarealer.

Nåletræssnudebillen er 8,5-13 mm lang, sort med gulbrune pletter på ryggen, og den har en bred snude med følehorn. Larven lever i stubbe eller på rødder af syge eller døende nåletræer. Billerne er på stort set alle nåletræsarealer. De voksne biller gnaver i barken på især nåletræer. På små nyplantede træer kan det slå planten ihjel. Billen er aktiv fra sidst i maj til september. Du skal ud og kigge efter, helt nede ved rodhalsen, og hvis der er nogen der gnaver i planterne skal det løses temmelig hurtigt.

Hvad skal man se efter?

Gnavene ligner bittesmå musegnav, de kan forekomme både nede ved rodhalsen. De tidligste angreb kommer på de luneste steder. Og måske i nærheden af kvasrevler, hvis der er nogen.

Som sagt kan planterne ved kraftige angreb dø – så hvis der er alvorlige angreb bør man iværksætte bekæmpelse. Sprøjtningen foretages punktvis, – på rodhalsen af hver enkelte plante og den modvirker yderligere gnav. Det beskytter således de planter der endnu ikke er bidt. Kontakt din skovfoged (find ham via listen hér), så kan han iværksætte bekæmpelsen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne