Forrige års stormfald giver de sædvanlige problemer med typograf-biller, der angriber de nye kanter med stående, men svækkedetræer.

Det er især vigtigt at få fjernet alle væltede træer, idet disse fungerer som ynglemateriale.

Læs mere i Hans Peter Ravns artikel her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne