Den normale CT-palle fungerer grundlæggende helt udmærket. Der opstår dog hyppigt problemer ved læsning af lastbiler. Det kan kræve en del skubben og trækken for at få pallerne på plads. Er pallerne meget fyldte, kan der også opstå problemer med lastbiler der ”buler”. Især sidstnævnte er en udfordring, da det tyske politi har fokus på problemet. Det øgede fokus resulterer i bøder til chaufførerne, hvorfor chaufførerne ofte stiller sig på tværs under læsningen.

Som en reaktion på ovenstående har Skovdyrkerne Øerne i år forsøgt sig med en smallere udgave af den velkendte CT-palle.

Oftest passer de smalle paller direkte ind i de eksisterende indsatser i pakkemaskinerne. Den udgave, vi har forsøgt os med, har været lidt smallere og det krævede en anden palleindsats, som let kunne monteres i en CT pakkemaskine eller en Bredsgaard-maskine.

Indtil videre er meldingen fra læssefolkene, at løsningen med smalle paller fungerer endog rigtig godt. Fordelene er som følger:

– Reducering af læssetiden med 10-15 minutter pr. bil.

– Lastbilerne er ofte langt lettere at lukke.

– Omfanget af bulede biler reduceres markant.

Det betyder, at vi samlet set imødegår problematikkerne omkring bulede biler, samtidig med at lastbilerne kan komme hurtigere afsted. Det er klart, at begge dele er fordelagtigt for alle involverede.

Det er en nærliggende antagelse, at en smallere palle betyder færre træer på pallerne og derfor en dyrere oparbejdning. Dog lyder det fra vores pakkefolk, at forskellen er minimal. Eksempelvis kan der stadig kun ligge tre træer, nettet i ø34 net, ved siden af hinanden uanset pallestørrelse.

Den overordnede konklusion er at smalle paller er fordelagtige. Det giver mindre brok fra chauffører og en lettere læsning, uden at der gås på kompromis med styktallet på pallerne.

De udvalgte leverandører, der har forsøgt sig med pallerne i 2019, ønsker ikke andet end smalle paller i 2020.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne