Medlemmer, samarbejdspartnere, familie og venner er velkomne på dagen.

Kai Boisen – ansat hos Skovdyrkerne Midt i 25 år.

Henning Post – ansat hos Skovdyrkerne Midt og Green Product i hhv. 23 og 2 år.

Tilmelding til kontoret senest 31. august på midt@skovdyrkerne.dkeller 86 89 32 22

I Skovdyrkerkalenderen på bagsiden af bladet Skovdyrkeren nr. 75 (Juni bladet), fremgår der desværre en forkert mailadresse, så det er ovenstående der skal bruges

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne