Program:

• Maskindemonstration
•Fremvisning af forskellige plantetyper og provenienser v/ Johansens Planteskole
•Optagning af stubbe efter afdrift af juletræer
•Dyrkning af juletræer på den pågældende ejendom.
•Visning af formklipningsteknikker.
•Gødskning, sprøjtning, topskudsregulering mv. i 2015
•Afsætningssituationen 2015 v/ Peter Schroll Petersen Green Product
•Vi slutter af med en Hot Dog samt Øl/vand

Tid og sted:

Onsdag den 27. maj klokken 1400-1600 på Kolsnapvej 1, 6500 Vojens

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne