Anmeld i tide

Hvis man ønsker at anmelde stormfald, skal det ske inden den 15.3.2014. Når man anmelder stormfaldet får man dels adgang til erstatningen på 3.000 kr/ha, dels adgang til tilskud til oprydning og gentilplantning – ordningen er ikke helt på plads endnu.

Få hjælp fra din skovfoged

Vores skovfogeder er i fuld gang med at hjælpe skovejerne med at anmelde stormfald. Det foregår oftest ved at skovfoged og ejer gennemgår skoven sammen, hvorefter skovfogeden udarbejder kortet og udfylder anmeldelsesskemaet. Derefter sendes skemaet til underskrift hos ejeren. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt,accepterer ejeren med sin underskrift, at omfanget afde anmeldte arealer er korrekt. Arealfastsættelse og udarbejdelse af kort og skema faktureres til standardtimesats 690 kr/t + moms for medlemmer. Normalt tager arbejdet omkring 1 time, afhængig af omfanget af stormfald.

Kontakt din skovfoged, hvis du vil have hjælp til din anmeldelse.

Gør det selv.

En række skovejere vælger selv at stå for anmeldelsen. I så fald kan du rekvirere et forudfyldt anmeldelsesskema ved at sende en mail til soj@remove-this.skovdyrkerne.dk

Husk at der skal vedlægges et kort og en arealopgørelsetil anmeldelsen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne