Hvis du har fået tilsagn om tilskud til udlæg af urørt skov, skovgræsning eller nogen af de andre tilskud, der er knyttet til et bestemt areal (se nedenstående tabel) har du/eller din landbrugskonsulent tidligere blot skulle indberette arealet via fællesskemaet. Som følge af nye EU-krav, skal tilsagnsarealerne nu også indtegnes i InternetMarkkort (IMK).

Det er vigtigt at arealerne er indtegnet i 2018, da Miljøstyrelsen danner et tilsagnslag i IMK til fremtidige udbetalinger og eventuel fysisk kontrol.

Hvis dit tilsagn er givet i 2016 eller senere har Miljøstyrelsen sørget for at oprette tilsagnsarealerne i IMK. Her skal du blot kontrollere at polygonerne er rigtige og at tilsagnsarealet i IMK er det samme som det i tilsagnet… og så skal du/eller din landbrugskonsulent anmelde arealet på siden Skovtilsagn i fællesskemaet med den korrekte afgrødekode.

Ovenstående gælder for de arealbaserede tilsagn, der fremgår af tabellen herunder.

Du kan få mere information i:

Miljøstyrelsens Faktaark om tilsagn til bæredygtig skovdrift

Særligt vedrørende skovrejsning

Det har tidligere været muligt at få 10 eller 20 årig indkomstkompensation til de arealer man fik skovrejsningstilskud til. Det areal, der danner grundlag for indkomstkompensation skal ligeledes indtegnes i IMK. Tag fat i din landbrugskonsulent hvis du er i tvivl om hvorvidt dine skovarealer er indtegnet og anmeldt i fællesskemaet 2018.

Hvis du har fået tilsagn om tilskud til skovrejsning i 2018, skal du kun anmelde dine skovmarker i fællesskemaet hvis du tilplanter inden ændringsfristen den 15. maj. Hvis du først tilplanter i efteråret skal du anmelde dit tilsagn om skovrejsning i fællesskemaet 2019.

Du kan læse mere iLandbrugsstyrelsens Faktaark om skovtilsagnog hvis du selv står for at udfylde dit fællesskema kan du med fordel læse: Anbefalinger til indberetning af skovtilsagn.

VidenCenter Landskab 17. april 2018

kbh@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne