Tyndet og opstammet ældre klippekultur

I en plejeproces nytter det ikke at være blødsøden, man er nødt til at fjerne mange både gode og dårlige træer, for at sikre bevoksningens potentiale. Kort fortalt gælder det om at få bevaret gode produktive træer over hele arealet, men hvordan vælger du, og findes der nogle retningslinjer for udviklingen af engod pyntegrøntkultur? Med forbehold forskelligt plantetal og naturlig planteafgang, der kan udskyde indgrebene, kan nedenstående retningslinjer følges.

Opstamning

  1. Som det første skal ranglede og hurtigvoksende træer med en svag grensætning fjernes så snart de erkendes. Ligeledes bør træer der år efter år rammes af de samme skadesbilleder fjernes så snart de erkendes.
  2. Når træerne når 2,5-3 meters højde er det tid til første opstamning op til ca. en meters højde. På dette tidspunkt er det nederste skørt enten klippet af som kranse-buketvarer, eller ødelagt pga. skygge og slitage. Husk at tage hensyn til nederste anvendelige grenkrans på det enkelte træ, og overvej om kantrækkerne skal bevares grønne til jorden a.h.t. vildtet.
  3. Anden opstamningudføres når træerne er 4-5 m høje, og man derfor ikke længere kan nå de anvendelige grenkranse med en håndsaks. For ordentligt at kunne komme til at arbejde med stangsaks, skal der nu opstammes ved fjernelse af skørtet fra 1 m højde til 1,5-2,5 m – igen afhængigt af den nederste anvendelige grenkrans. Igen kan vildthensyn overvejes under hensyntagen til udvikling af algebelægninger i bevoksningen.

    Udtynding

  1. Første tyndingudføres når træerne er 4-5 m høje. Kulturen skal tyndes, så de blivende træer og dermed produktionen spredes jævnt over arealet. Generelt må træernes grene ikke nå sammen eller ind over hinanden allerede inden vækstsæsonen. Skov de dårligste træer, men også gode, der skal væk a.h.t fordelingen. De højeste træer fældes også for at holde klippehøjden lidt nede. Der foretages en stamtalsreduktion til 2000-2500 stk/ha.
  2. Anden tyndingudføres når træerne er 6-7 m høje. Der reduceres yderligere til et stamtal på 1800-2000 stk/ha.
  3. Tredje tyndingudføres når træerne er i 8-12 m højde. Der reduceres normalt til slutstamtal på 1000-1400 stk/ha, hvorefter yderligere tynding vil afhænge af, om træerne pletvis viser sig at stå for tæt, så der opstår problemer med beskygning, alger og slitage.

I praksis er det afgørende, om grenene får tilstrækkeligt lys og luft – en tynding skal derfor altid baseres på en konkret vurdering af nobilisbevoksningens udvikling. Foruden stamtalsreduktion og opstamning, vil det ofte også være nødvendigt med en tynding/sanering i den grøntproducerende grenmasse. Saneringenkan gennemføres samtidig med høsten af salgbart pyntegrønt, men hvis det ikke er sket, er det en overvejelse værd, om der før den nye vækstsæson skal ske saneringsklip, så den produktive grenmasse reduceres til det, der kan blive til noget. Af hensyn til risikoen for angreb af rodfordærver er det bedst at udføre en udtynding om vinteren eller i det tidlige forår.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne