Husk fremkommeligheden i din nobiliskultur

Klippegrøntkulturer der gødes har en bedre farve og grøntet vejer mere. I nobilis medfører gødskning at der udvikles et tykkere vokslag på nålene, og derved bliver såvel kvalitet som udbytte højere, end i kulturer som ikke gødes. Udbringning af gødning efter udspring bør kun foretages, hvis man kan undgå at ramme de nye skud, dvs. i ældre opstammede bevoksninger. Unge bevoksninger bør man gødske i maj inden udspring, eller punkt eller rækkegødske. Nedenstående retningslinjer kan følges, men lokal erfaring er ofte bedre. Dertil kan vejret i løbet af vækstsæsonen føre til yderligere gødningsbehov i sensommeren.

Fattige jordre med typisk høstmængder på 2-4 ton pr/ha

200 kg 21-3-10 – deles mellem april og juni

Middel jordre med typisk høstmængde på 4-6 ton/ha/år

300 kg NPK 21-3-10 udbringes i juni eller deles mellem april og juni

Rige jordre med høstmængder over 6 ton/ha/år

400 kg NPK 31-3-10 uddeles i juni

Fremkommelighed i kulturen

Det er også i det tidlige forår, at du bedst kan huske om dit grønt var til at få kørt ud i det forgangne efterår. En god regel er at forvente, at den kommende sæson bliver mindst ligeså våd som den forrige. Få derfor udjævnet kørespor f.eks. med grubbetand og harve, og få skovet det irriterende kanttræ, som allerede er skadet efter flere påkørsler.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne