De efterspurgte og attraktive juletræer skal være flot mørkegrønne i farven. Det er derfor vigtigt, at du planlægger gødskning i dine træer her i eftersommeren.

Sommeren har været kølig og til tider regnfuld. Nordmannsgranerne har haft en sløv opstart på vækstsæsonen, og denne har samtidig strakt sig noget længere. Det samme kan siges om topskuddene, som har været sværere at vækstreducere. Det ser ud til, at afmodningen indtræffer lidt senere i år.

Derfor vil vi anbefale at farvegødskning i år udsættes et par uger i forhold til det tidspunkt, I normalt ville gøde. Dette gældende ved spredning hen over træerne med almindelig NPK- eller N-gødning. Gødes der direkte på jorden med hånd eller med gødningsudlægger på en rækkegående maskine, er det helt i orden at gøre det nu.

Selvom træerne ser mørke ud i august, så er det ikke sikkert det holder farven til jul. Nogle steder i landet er der kommet meget sommernedbør, og der vil være vasket mere kvælstof ud. Der skal selvfølgelig tages hensyn til udbragt mængde i foråret ved gødningsplanlægning. Men spar ikke i de salgsklare juletræer. De kan ikke gødes op, hvis de mærkede træer taber farven i oktober.

By: Kenneth Klausen