Brug af pesticider til erhverv kræver, at man følger IPM-principperne. Det er principper for integreret plantebeskyttelse. Der er kommet nye regler på området.

Nu gælder det, at hele skovarealet tælles med i opgørelsen af det dyrkede areal. Flere skovejere vil således skulle indberette brug af pesticider til Miljøstyrelsen. Det oplyser Dansk Skovforening, som er skovbrugets brancheorganisation.

Sådan er reglerne

Alle, der anvender pesticider til erhverv, skal følge principperne. Men kun visse jordbrugere skal årligt indberette brug af pesticider til Miljøstyrelsen i sprøjtejournalindberetning (SJI) og udfylde IPM-skemaet digitalt. Det gælder, at IPM-skemaet skal udfyldes af ejendomme, der har et samlet dyrket areal på 10 hektar eller derover, og hvor der er jord i omdrift på hele eller dele af arealet i planperioden.

Skovarealet tæller med i opgørelsen af dyrket areal, men tæller ikke med i omdriftsarealet. Der skal derfor ikke udfyldes IPM-skema for skoven. Det gælder allerede for den indberetning, som skal laves senest 31. marts 2021, oplyser foreningen. Skovejendomme uden landbrugsarealer i omdrift skal derfor ikke udfylde skemaet, selvom skoven er på mere end 10 hektar.

Hele skovarealet tæller med

Det nye er, at fra næste planperiode tæller skovarealet med ved indberetning af pesticidbrug. Jordbrugsbedrifter skal fra planperioden 2021/2022 indberette pesticidforbruget, hvis det dyrkede areal inklusive skovarealerne er på mere end 10 hektar. Ved opgørelse af jordbrugsbedrifters samlede dyrkede areal har der ifølge nuværende praksis kun skullet medregnes dele af skovarealer.

Jordbrugere har været pligtige til at indberette pesticidforbruget for dette areal. Det er nu ændret. Skovarealer defineres nu præcist og følger den helt gængse definition af skov.

Flere skovejere skal lave indberetning

Den nye praksis gælder fra den 1. august 2021 – og altså dermed fra den næste planperiode fra 1. august 2021 til 31. juli 2022. Det betyder, at der for indberetningen med frist 31. marts 2023 skal indberettes for skovarealer, hvis ejendommen har et samlet dyrket areal over 10 hektar.

Hvis der ikke anvendes pesticider i skoven, skal der blot laves en nul-indberetning, oplyser Dansk Skovforening.

Læs mere om, hvornår du som jordbruger skal udfylde IPM skemaet – og hvordan du gør det i Åbner eksternt link i et nyt vindueregler for udfyldelse af IPM-skema på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs mere om de nye regler på Åbner eksternt link i et nyt vindueMiljøstyrelsens hjemmeside. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning(IGN) ved Københavns Universitet har lavet en række vejledninger for håndtering af IPM-principper i skovdriften. Du finder en Åbner eksternt link i et nyt vindueoversigt hos deres videntjeneste

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne