Tilskudsordningen for ’Skov med biodiversitetsformål’, er nu omdøbt til ’Biodiversitetsskov’. Det primære formål med tilskud til biodiversitetsskov er ifølge Landbrugsstyrelsen at bidrage til at fremme og bevare biodiversiteten samt sikre og fremme stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov.

Ordningen skal søges gennem Landbrugsstyrelsen Tast-selv system, hvor der bl.a. også søges om grundbetaling og tilskud til skovrejsning.

Denne reviderede ordning vil nu udelukkende fokusere på en kombiordning, der omfatter både bevaring af minimum 12 hjemmehørende træer pr. hektar til naturligt henfald og overgang til ekstensiv skovdrift i 20 år. Det er således et krav at dit ansøgte areal har minimum 12 løvtræer pr. hektar over 25 cm i diameter målt i 130 cm’s højde. Træerne må gerne være ujævnt fordelt over dit ansøgte areal. De udpegede træer skal stå til forfald, og være fysisk markeret til de er opløst. Vil du op i den høje ende af tilskudssatserne skal du have løvtræer med diameter over 75 cm. Særligt egetræer over 75 cm tilgodeses i ordningen.

Den nye vejledning er netop udkommet med præcisering af nogle nøgleaspekter såsom tinglysning, skovdefinition, diameter-definition og arealdefinition.

Tilskuddet til ordningen vil variere mellem 13.800 og 65.900 kroner pr. hektar som engangskompensation. Vær opmærksom på, at ansøgningsperioden til ordningen løber fra den 22. februar til den 13. maj 2024.

Landbrugsstyrelsen har udgivet dette faktaark, hvor du kan blive klogere på ordningen.

Læs også mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakt din skovfoged, hvis du vil høre mere om ordningen.