Sorteringsmødet løber af stablen torsdag den 15. september,og denne gang er det Villy Østergaard, der lægger kulturer til.

Juletræsproduktionen på ejendommen er etableret på skrånende terræn og velarronderet med såvel løv og sitkahegn. Der er cirka 15 hektar beplantet med nordmannsgran samt et mindre areal med bjergfyr.

Ejendommen er Global G.A.P.-certificeret, så produktionen er tilrettelagt og styret, både med hensyn tiloverordnede planer for driften over flere år, og i forhold til årets gang fra ukrudt, gødning, skadedyr, formklip og salg.

Ved mødet gennemgår vi ligeledes markedssituationen og markeringslinjen for den kommende sæson.

Tid og sted

Vi mødes torsdag den 15. septemberkl. 17.00 til 19.00 vedVilly Østergård, Hovergårdevej1, Hover, 6933 Spjald

Tilmelding

Af hensyn til forplejningen vilvi gerne have din tilmelding senestden 12. september. Du kanringe til kontoret på 96 10 1096, eller du kan sende en mail tilvest@skovdyrkerne.dk.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne