I år kommer generalforsamlingen til, at foregå onsdag d. 25. oktober på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro.

Vi inviterer på middag kl. 18.00, inden selve generalforsamlingen som starter kl. 19.00.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger for Region Syd.

Efterfølgende vil tidligere skovrider Karsten Raae holde et oplæg om bogen Natur- og vildtpleje i skoven.
Der vil blive udleveret et gratis eksemplar til alle fremmødte.

Der er sammen med seneste nummer af Skovdyrkeren udsendt en trykt folder med årets beretning.

Årsregnskab og beretning kan også findes på Åbner eksternt link i et nyt vinduehjemmesiden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne