Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 24. oktober på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg.

Vi starter med en let anretning kl. 18.30 og generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Alle medlemmer har modtaget årsregnskab og beretning med det seneste nummer af Skovdyrkeren.

Dokumenterne kan ligeledes findes påhjemmesiden.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes regionalt medlemsmøde i DDS´ region Midt.

Efter de officielle møder holder jagtskribent Per Kauffmann (foto) et oplæg med afsæt i Skovdyrkernes seneste bogudgivelse: ”Natur- og vildtpleje i skoven”.

By: Kirsten Leth