Det er forår, og vi vil alle gerne ud i naturen. Ligesom lærken og viben er skovgæsterne en sikker forårsbebuder. Private land- og skovbrugsejendomme er en del af det, som mange kalder ’naturen’. Som ejer af en jordbrugsejendom må man acceptere, at der på visse vilkår færdes gæster på ens ejendom.

Hvor må man cykle i skoven?

Foldere om adgangsreglerne i naturen

Alternativt kan man også se nærmere på Naturstyrelsen folder, som omhandler det samme emne.

Naturen må gerne betrædes