Afventer du en afgørelse på din skovrejsningsansøgning, må du væbne dig med tålmodighed.

Vi har erfaring for at tilsagn om skovrejsningstilskud lander i slutning af november – starten af december. Der har dog været usædvanligt stille. Så efter en forespørgsel ved Miljøstyrelsen og et par stikprøver ved kommunerne viser det sig at:

Set i lyset af ovenstående ser det ud til at man, som lodsejer, må indstille sig på, at det kan være vanskeligt, at blive klar til at plante til foråret.

Vi følger sagen tæt og sidder klar når tilsagnene begynder at dukke op. Tøv ikke med at kontakte den skovfoged, der har lavet ansøgningen, hvis du er i tvivl eller har kommentarer til din ansøgning eller sagsbehandlingen.

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

VidenCenter Landskab 07. December 2017

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne