Juletræerne

Sørg for, at kvas og vragtræer af fjernes, så arealerne er tilgængelige og klar til sprøjtning. Juletræer over gummistøvle-højde kan også med fordel bundklippes nu hvor sneen er væk.

Klippegrøntet

Tilsvarende er det nu, du kan opstamme dine klippegrønt bevoksninger. Opstammede grønt bevoksninger yder alt andet lige grønt af højere kvalitet og øger muligheden for afsætning.Kontakt skovfoged Martin Viborg for mere information herom.

Plantning

Hvis du har planer om at plante og skovrejsning, så er det også nu du skal bestille planter til kulturarbejdet!

… Og så er råtræpriserne også kommet i forårshumør og der nu god grund til aktiv hugstplanlægning i skoven!

By: Rasmus Fejer Nielsen