Skovrejsningen omfatter arealer med forskellig forhistorie og det gav anledning til særligt at se og drøfte etableringsteknik og renholdelsesbehov.

Skovrejsningskonsulenterne Anders Brøgger Jensen og Christian Kragh fortalte om det konkrete projekt og generelle forhold omkring restriktioner i forbindelse med skovrejsning, herunder planlægning og projektering samt finansiering og etablering.

Afslutningsvis præsenterede Anders Elmholdt nogle af de strømninger, der i øjeblikket kaster både ny økonomi og natursyn ind i skovrejsningsprojekterne. En af de markante strømninger er en øget interesse for skovrejsning til klimakompensation, hvor der nu foreligger konkrete muligheder for, at man som lodsejer, der etablerer ny skov, kan opnå en ekstra gevinst.

Du kan hente ekskursionsfolderen her:

Ekskursionsfører

Tak til alle der var mødt op – både medlemmer og potentielle nye skovejere. Husk at tage fat i Skovdyrkerne allerede i dag, hvis du overvejer at plante skov. Vi hjælper dig meget gerne med at screene mulighederne og i tæt dialog lægge en plan og føre den ud i livet.

Læs evt. mere om skovrejsning her (Skovrejsning.dk)