Eksempel på egnede arealer indrammet med rødt. Ved en ekskursion om ordningen blev det vurderet at en betydelig del af arealet kunne opnå tilskud.

Det er muligt at få tilskud til afgræsning af arealer i og omkring skoven gennem ordningen:Pleje af græs- og naturarealer.

Ordningen varetages af NaturErhverstyrelsen og ansøgning sker via Fællesskemaet. Ordningen er dog ikke afhængig af samtidig ansøgning om hektarstøtte efter Grundbetalingsordningen (Enkeltbetaling).Dermed kan tilskuddet også bevilges ikke‐landmænd, men man bevæger sig ind i landbrugets tilskudsjungle, med en del farlige slanger.

Ordningen fokuserer på afgræsningsprojekter i særligt værdifuld natur jævnfør Natura2000‐udpegninger, Naturstyrelsens udpegninger af særlig værdifuld natur indenfor N2000 og efter kategorisering i HNV‐systemet (HighNatureValue). Der kan dog også gives tilsagn til naturpleje‐projekter som baserer sig på slæt i de særligt udpegede naturområder.

Ansøgningsperioden løber fra 1. februar 2016 – 29. april 2016. Du kan læse mere om ordningen her:Pleje af natur og græsarealer 2015

VidenCenter Landskab 7-9-2015

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne