Syning af askekævler til eksport

Risiko for import af asketoptørre

Kina har, ifølge en af de store danske eksportører af råtræ, stoppet al import af ask fra Europa. Kina indfører importforbudet for at undgårisikoen for at indbringe svampen, som forårsager aksetoptørre, til landet.

Importforbuddet gælder både råtræ og savede effekter af ask. Det gør situationen ekstra alvorlig, da eksporten af ask til lande som eksempelvis Indien, i sidste ende også drives af efterspørgslen fra Kina, hvortil Indien eksporterer hovedparten af denask der opskæres.

Kontakt din skovfoged før du skover ask

Vores aftagere af ask til eksport indfører et øjeblikkeligt stop for alle leverancer af askekævler. Skovdyrkerne afsætter gennem mange kanaler, men afsætningen af ask til eksport har dog været dominerende de seneste år. Skovdyrkerne opfordrer derfor til, at alle aktiviteter med skovning af askekævler indstilles, indtil du har haft kontakt med din lokale skovfoged. Dels fordi afsætningen kan blive vanskeligere, dels fordi oparbejdningsinstruktionen skal justeres til andre kunder.

Vi forsøger at finde gode løsninger for de askekævler, som allerede er blevet skovet, men som ikke er solgt.

Kan betyde markant neddroslingefter flere år med høj aktivitet

Prisen på ask har i de seneste år været god, delvist på grund af den høje efterspørgslen fra Kina. I kombination med at asketræerne har været ved at dø på grund af asketoptørre, har aktiviteterne med skovning af ask været meget stor i de seneste 2-3 år. Skovningen af ask er sket fra den gode ende, og rigtig mange steder er der ryddet godt op i asken nu. Derfor var det naturligt og forventeligt at skovning af ask, i løbet af en kort årrække ville blive udfaset. Importstoppet vil dog nok betydeet markant fald iaktiviteterne, hvilket vil være beklageligt. Der står stadig aski skoveneog derfor håber vi på en hurtig afklaring på situationen.

Vi forventer i den kommende tid at modtage yderligere oplysninger om situationen fra vores samarbejdspartnere.

Videnscenter Råtræ – 27-11-2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne