Mange skovejere modtager i øjeblikket anmodning fra Danmarks Statistik om opgør af denårlige hugst af træ og energiflis samt produktionen af juletræer og klippegrønt i danske skove. Oplysningerne indsamles for at opgøre produktionen i skoven, så tallene kan indgå i den økonomiske statistik for skovbruget i Danmark. Indberetningen er lovpligtig.

Vil du gerne have, at Skovdyrkerne udarbejder og indsenderdin indberetning, bedes du kontakte din skovfoged hurtigst muligt,så der kan blive oprettet en fuldmagtsaftale.

Pris for indberetning

Skove under 50 ha kr. 770,00

Skove over 50 ha kr. 1.540,00

Fristen forindberetning er den 15.04.15

By: hmk@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne