Davinde Savværk er et af Danmarks førende savværker, der ud over plankeskæring samt tørring, også forarbejder emner til møbelindustrien m.m.

Skovdyrkerne har haft et formaliseret samarbejde med savværket i en menneskealder.

Den spændende rundvisning bliver ved ejer Steen Mikkelsen. Besøget afsluttes med en sandwich samt en øl eller vand.

Det er gratis for medlemmer af Skovdyrkerne Øerne at deltage.

Praktiske informationer

Adresse: Davinde Savværk, Udlodgyden 24
5220 Odense SØ

Dato: 24/01/2024

Tidspunkt: 18:00


Tilmelding senest den 19. januar 2024 på tlf. 62 62 47 47, på mail oer@skovdyrkerne.dk eller på nedenstående tilmeldingsformular.