Vesterskoven drives med opmærksomhed på mulighederne for at skabe yderligere værdi i form af herlighed og en værdifuld vedproduktion.

Biodiversiteten prioriteres højt med hensyn til både planter og dyreliv.

Vesterskoven er FSC- og PEFC-certificeret og er endvidere blevet biodiversitetscertificeret i 2023, som den første skov i Danmark, via FSC´s økosystemtjenester, som giver mulighed for at måle, kvantificere og verificere en ansvarlig skovdrifts positive effekt på biodiversiteten.

I Vesterskoven er der specifikt arbejdet med genopretning af artsdiversitet for specielt sommerfugle og padder. Dette varetages i det daglige af Københavns Zoologiske Have. Zoologer og andre eksperter fra Zoo gør status over biodiversitetstilstanden samt vejleder om den fremadrettede udvikling.

Under besøget vil Skovdyrkernes eksperter i biodiversitet Bjørn Kruger Veng og Frederikke Kongslev sammen med projektleder Eddie Bach fra Københavns Zoo vise rundt.

Skovdyrkerne er vært for en sandwich og en øl/vand.

Tilmelding senest d. 6. juni via tilmeldingsformular her, på telefon 62 62 47 47 eller mail oer@skovdyrkerne.dk