Modsat tidligere er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og det regionale medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger blevet udsendt pr. mail. Det har vi gjort på baggrund af ønske fra flere medlemmer, som til tider oplever, at indkaldelserne og opkrævningerne bliver væk i stakken, når de udsendes sammen med medlemsblad, årsrapport og beretning. Har du ikke modtaget en mail fra os den 22. september bedes du først tjekke dit spamfilter og efterfølgende tage kontakt til vores administration.

Årets generalforsamling finder sted onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19:00 på vores hjemmeadresse: Nupark 47, 7500 Holstebro. Årsrapporten og beretningen bliver, som tidligere år, vedlagt kommende nummer af Skovdyrkeren, en elektronisk udgave af begge dokumenter kan også tilgås via links herunder.

Link til Årsrapport

Link til Beretning

Niclas Scott Bentsen, Associate Professor, fra ’Forest, Nature and Biomass’ ved Københavns Universitet, vil efter de officielle møder holde et oplæg med overskriften ’Skov og klima – hvad siger forskeren?’ At skoven spiller en vigtig rolle i forhold til klimakrisen, er de fleste enige om, men hvad er fup og hvad er fakta. Mange holdninger stortrives i den offentlige debat, men kom og få forskerens udlægning.