Aage V. Jensen Naturfond – arealforvaltning med et anderledes fokus

Naturfonden forvalter 30 naturarealer i Danmark, som med sine ialt 18.500 ha gør den til landets største private lodsejer.

Skovrider Jacob Palsgaard Andersen beretter om naturfonden, dens formål og seneste projekter.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne