I efteråret 2011 trådte lederen af en af Fyns store handels- og industrivirksomheder ind i Skovdyrkerforeningens bestyrelse.

Jens Hempel-Hansen driver til hverdag en virksomhed med mange grene, primært metal- og skrotgenindvinding, men også vinhandel og VVS engros. Han er også et udadvendt organisationsmenneske, og som sådan både konsul og formand for Fynsk Erhverv.

I sin fritid har han i mange år arbejdet med land- og skovbrug. Her kom Skovdyrkerforeningen tidligt ind i billedet som rådgiver og delvis også som udførende.

For Jens Hempel-Hansen som industrimand har det været naturligt at købe variable ydelser ude i byen, og her har Skovdyrkernes koncept passet fortrinligt.

Du kan læse en spændende artikelfra Landbrug FYN om Hempel-Hansensvirksomhed, hvis du følger nedenstående link.

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus