Der indvarsles hermed jf. foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling 2022i Skovdyrkerforeningen Midt. Den afholdes torsdag d. 27. oktober 2022kl. 18.00 på Gothenborg, Gothenborgvej 3, 8653 Them.Dagsorden og årsrapport m.v. udsendes med næste nummer af Skovdyrkeren – senest 14 dage før generalforsamlingen. Ligeledes indkaldes der på vegne af De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS) til ordinær regionalt medlemsmøde i DDS’s region Midt. Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling 2022i Skovdyrkerforeningen Midt Tilmelding kan ske tilmidt@skovdyrkerne.dkeller på tlf. 86 89 32 22 senest fredag den 21. oktober 2022

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne