Foråret er tid for at overveje vildtvenlige tiltag. Insektvolde, vildtstriber og lærkepletter er nogle af mulighederne, som ikke går ud over grundbetalingen. NaturErhvervsstyrelsen har udsendt nedenstående vejledningLæs mere…

Kom til dialogmøde om udsætning af fjervildt

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug Fødevarer, Danske Herregårdsjægere har i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen planlagt en række dialogmøder om natur og vildtpleje med særlig vægt på opdræt…Læs mere…

“Ikke-landmænd” kan få tilskud til afgræsning af arealer i og omkring skoven

Det er muligt at få tilskud til afgræsning af arealer i og omkring skoven gennem ordningen:Pleje af græs- og naturarealer. Ordningen varetages af NaturErhverstyrelsen og ansøgning sker via Fællesskemaet. Ordningen er…Læs mere…

Med den rette pleje kan en sø give mange gode naturoplevelser.

Pleje af søer og vandhuller

Søer og vandhuller er uden tvivl meget vigtige elementer på et jagtterræn, der kan give mange gode jagtoplevelser og andre naturoplevelser.
Søer og vandhuller er dog dynamiske elementer, der langsomt men sikkert vil gro til i…Læs mere…

Der er mulighed for tilskud til rydning og hegning af arealer i NATURA2000 områder.

Tilskud til rydning og hegning af arealer i Natura 2000 områder.

Til og med 2. juni er det muligt at få tilskud til rydning af tilgroede arealer. For at få tilskud skal minimum 50% af arealet være udpeget som Natura 2000 område. Kontakt din lokale skovfoged, hvis du er i tvivl.Læs mere…

Viser resultat 11 til 15 af 88 Første
Forrige
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
Næste
Sidste

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne