Disse spørgsmål vil Skovdyrkerne SYD gøre dig klogere på til dette eftermiddagsarrangement for vores medlemmer.

Her vil vi gennemgå de forskellige certificeringsordninger, der findes i dansk skovbrug. Desuden vil deres praktiske betydning for skovdriften på den enkelte ejendom, blive uddybet.

Til arrangementet har vi inviteret forskellige relevante oplægsholdere.
Heriblandt Skovdyrkernes egen mand, Anders L. Jensen, der er ansvarlig for PEFC- og FSC® -certificering på landsplan. Derudover har vi inviteret Lead Auditor Christian Rahbek fra certificeringsbureauet Nepcon. Christians rolle er, at være med til at sikre overholdelsen af den enkelte certificeringsordnings krav og retningslinjer. Christian vil desuden fortælle mere om, den SBP-certificering Skovdyrkerne SYD har opnået vedrørende en bæredygtig produktion af flis.

Arrangementet er et udendørsarrangement, og vil foregå i en af vores medlemmers skov.
Arrangementet finder sted onsdag den 27. september kl. 16.30 til 18.30 i Springbjerg plantage, tæt på Randbøl hede og Frederikshåb plantage.

Mødested er Hærvejen 17, 7183 Randbøl. Der vil være skiltning fra vejen og ind til parkeringspladsen i skoven. Skovdyrkerne SYD er vært ved en sandwich og vand.

Vi glæder os til at se Jer.

Tilmelding:Husk at sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 26. september. Tilmelding kan foretages på syd@skovdyrkerne eller tlf. 75 86 73 88.

By: kru