Aarøsund Bynævn vil gerne medvirke til at der rejses mere skov i Aarøsund Landdistrikt. Skov medvirker til mere friluftsliv, mere mental sundhed, grundvandsbeskyttelse, træproduktion og biodiversitet – og skovrejsning medvirker desuden til at nedbringe CO2. Stabilt skovklima og store træer er samtidig en forudsætning for forbedret vildtpleje, så en række pattedyr, fugle og insekter kan eksistere.

Staten ønsker at forøge skovarealerne fra de nuværende ca. 13% til 20 – 25% i løbet af de kommende år – men det er nu vi skal i gang. Staten støtter privat skovrejsning, og Skovdyrkerne er en af aktørerne, planlægningsmæssigt og praktisk samarbejder med lokale lodsejere omkring skovrejsning. Det er ikke blot lodsejere, der kan få tilskud – det kan også være enkeltpersoner, foreninger, selskaber og fonde m.m.

Alt dette håber vi at få svar på ved informationsmødet – og så håber vi også at der efter mødet, kan komme gang i et par lokale projekter.

Tilmelding på mail joernmejer@remove-this.gmal.com, der også svarer på eventuelle spørgsmål om arrangementet.

Arrangør:

Aarøsund Bynævn i samarbejde med Skovdyrkerne

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne