For nogle år siden var der en stor holmgang mellem skovbruget og Energiministeriet, der ville beskatte privates fyring med brænde. Blandt andet Skovforeningens Facebook-kampagne med dens mange argumenter imod forslaget gav en eftertænksomhed hos ministeriet, der blandt andet indså det administrative besvær ved at håndtere 800.000 nye skatteobjekter, og forslaget faldt til jorden.

Ny analyse

En ny afgiftsanalyse har nu igen påvist, at brændefyring har en række skadevirkninger, primært på grund af de partikler, der udsendes i forbindelse med fyringen – specielt under opfyringen og inden ovnen er rigtig varm. Samt fra de mange ovne, hvor der ikke fyres korrekt. Man har regnet sig frem til en samfundsmæssig omkostning på 1,2 milliarder kr. pr. år. Professor Gårn Hansen fra Det Økonomiske Råd mener endog, at der er tale om 4 milliarder om året.

Skaderne opstår primært i de tæt beboede områder.

Den private organisation, der kalder sig Det Økologiske Råd, har efter analysen igen startet en kampagne for indførelse af en afgift. F.eks. baseret på en registrering af, hvor mange timer ovnen anvendes – målt af en temperaturmåler indsat i skorstenen. Og med differentierede takster for forskellige områder i landet.

Partierne De Radikale og Enhedslisten har fulgt op, og der ligger endog et forslag om et forbud mod brændefyring i visse områder af landet. Der har også været talt om forbud mod ikke-svanemærkede ovne overalt i landet eller en ny og mere effektiv skrotningsordning.

Ministeren afviser

Men nu synes i det mindste forslaget om beskatning at være lagt helt død. Skatteminister Karsten Lauritzen siger til Jyllandsposten:

”Det bliver over mit lig som skatteminister, at vi kommer til at indføre en afgift på brændeovne. Vi har haft diskussionen om beskatning af brændeovne masser af gange, men min holdning er, at man ikke skal indføre nye afgifter, som vi ikke kan administrere.

Jeg ved godt, at man i rapporten fra Skatteministeriet har vurderet sagen miljømæssigt, og at dygtige økonomer har regnet på, hvad brugen af brændeovne betyder. Men jeg ser på det som en samfundsmæssig helhed, og jeg synes ikke, at skat på brændefyring giver politisk mening”

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne