Som i de to foregående storme denne sæson (27.-28.11.11 og 8.-9.12.11) var det i den nordvestlige del af Jylland, vinden var hårdest – med middelvind på over 30 m/s.

Selv om perioden samtidig har budt på meget nedbør og jorden derfor er meget blød de fleste steder, har der dog ikke været fladefald af betydning i de danske skove; vi har kunnet nøjes med lidt spredt fald, koncentreret i udsatte vestkanter og skader i nyligt skærmstillede bevoksninger.

Det er billigt sluppet; i et træmarked, der vipper på en knivsæg er det bestemt ikke lige nu vi har ’brug for et større stormfald’.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne