Den store brune snudebille

Den store brune snudebille vågner snart

Sæsonen for dødelige gnav af den store brune snudebille står for døren. Snudebillen kan lave omfattende skade i nåletræsplantninger efter renafdrift af gammel nål. Der er stadig et lovligt insekticid til bekæmpelse i handlen.

Lovligt middel i handlen

Axiendo 2,5 WG er afløseren for den kendte Karate 2,5 WG. Aktivstoffet er ens i de to produkter og anvendes begge i en 2,0-8,0% opløsning til rodhalssprøjtning. Axiendo 2,5 WG er godkendt indtil 31.12.2021, hvorefter det skal revurderes. Hvad revurderingen vil resultere i, er svær at spå om, men under alle omstændigheder vil der være en 18 måneders overgangsperiode, hvor lagre kan opbruges.

Axiendo 2,5 WG er ikke et middel, der er mest fokus på i forhold til et permanent forbud, så vi håber på en positiv revurdering.

Afmeldte midler – lovlige at anvende

Karate 2,5 WG er afmeldt og markedsføres ikke længere. Midlet må anvendes indtil 01.07.2021. Efter denne dato er det ulovligt at anvende og besidde.

Endelig er der Fastac 50, som også er afmeldt. Her er sidste dag for anvendelse og besiddelse 01.02.2022. Fastac bruges i en opløsning på 2,5-5,0% til rodhalssprøjtning mod snudebiller.

I praksis betyder det, at har I Karate 2,5 WG og Fastac 50 i kemiskabet skal det anvendes i dette forår.

Opens window for sending emailVidenCenterSkovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne