Skovbrugsforsker Christian Nørgaard Nielsen har som led i et projekt sammen med Skovdyrkerne besøgt 15 interessante skovrejsningsprojekter over det ganske land.

Arbejdet er foregået somdel af et projekt, hvor målet er at lave en ‘Håndbog i Skovrejsning 2′, som skal behandle alle de aspekter af en skovrejsning, som ikke har med vedproduktionen at gøre. Den blev som bekendt behandlet i ‘Håndbog i Skovrejsning 1’.

Den nye bog kommer til at behandle de jagtlige aspekter ved skovrejsning,anlæg af søer og vådområder, biodiversiteten, fortidsminderne, de landskabelige hensyn m.v.

Den detaljerede beskrivelse af de 15 ejendomme er nu uploaded på Christian Nørgaard Niels hjemmeside, hvor alle kan gå ind og hente inspiration. Både til nye skovrejsningsprojekter og til arbejdet med at gøre eksisterende skove mere spændende.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne