Ekskursionens formål var at finde inspiration, der kan anvendes i vor rådgivning af jer medlemmer.

Selvforyngelse var ekskursionens gennemgående tema, krydret med de mange afledte parametre der naturligt opstår i relation til dette emne.

Skovene vi besøgte anvendte selvforyngelse på både mager som fed jord og til foryngelse af både løv som nål. I princippet var skoven en evighedsmaskine, der producerede en værdifuld råvare uden betydende løbende omkostninger. Et væsentligt udgangspunkt for en høj produktion og langvarig driftssikkerhed er at stikke ”fingeren i jorden” og sikre, at de træarter der fokuseres på er i overensstemmelse med jordbundsforholdene.

Plantning sker i princippet kun som indplantning under skærm for på sigt at øge træartsdiversiteten til fordel for risikospredning på længere sigt. Af hensyn til evighedsmaskinens risikopræmie er træartsblandingerne et væsentligt element set i relation til et uforudsigeligt stormfald.

En afgørende faktor for foryngelsernes succes er de tilknyttede jægeres jagtmæssige ihærdighed. Afhængig af jordens bonitet varierer jagttrykket med en årlig afskydning fra 6 – 12 stk. råvildt pr 100 ha. Et afskydningsniveau der sikrer en harmonisk population og kontinuerlig høst af vildtkød. Dertil blev kron- som dåvildt ligeledes skudt med fokus på at opretholde en harmonisk bestand. De store klovbærende hjortearter er dog vanskeligere at forvalte, da deres biologi kræver et større forvaltningsområde.

Inspiration som kan bringes videre til vort daglige arbejde er uden tvivl at selvforyngelse på mager jord også er en mulighed. På de fede jorde anvender vi i dag selvforyngelse af specielt løv men også nål med stor succes. Jagttrykket er en afgørende faktor som i mindre skove er overordentlig svær at forvalte, da vildtets færden naturligt ikke holder sig til de menneskeskabte matrikelgrænser.

Vigtigst af alle parametre er uden tvivl fortsat, at sikre der sker en grundig og løbende forventningsafstemning imellem skovejer og skovfoged, således skovens langsigtede driftsformål holdes for øje og der gennemføre de nødvendige og rettidige tiltag til glæde for skovejer på kort som lang sigt.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne