Miljøstyrelsen har givet støtte til et projekt om IPM i pyntegrønt og skovbrug med det formål at udbrede kendskabet til IPM samt at formidle metoder til IPM. Resultatet er en række vejledninger, som frit kan downloades af alle dyrkere. Der er links til disse vejledninger herunder.

Integreret produktion

Ved ’integreret produktion’ tilstræber man at producere afgrøder af høj kvalitet og værdi samtidigt med at produktionen gøres så miljøvenlig som muligt. Dette indebærer at anvende så få hjælpestoffer i produktionen som muligt (fx gødning, bekæmpelsesmidler, vækstreguleringsmidler) og derved minimere uønskede sideeffekter af hjælpestofferne på omgivelserne og på mennesker.

Målet er at fremme et dyrkningssystem, der er bæredygtigt i den forstand, at det både respekterer miljøet og er økonomisk rentabelt, samtidigt med at det fremmer en høj biologisk diversitet i dyrkningssystemet og dets omgivelser. Man søger derfor med strategiske beslutninger igennem hele dyrkningsprocessen – fra valg af frø/plante, ved reduceret jordbearbejdning, bæredygtig vanding, minimal men tilstrækkelig gødskning frem til høst – at træffe de valg, der i sig selv sikrer de sundeste planter og understøtter og udnytter naturlige reguleringsmekanismer. Initiates file downloadHele projektet er beskrevet her.

Vejledningerne

Vejledningerne indeholder

For hver af skadevolderne indeholder fakta-arkene bl.a.

Der findes foreløbig følgende vejledninger, som alle kan downloades:

Initiates file downloadBekæmpelse af græsser

Initiates file downloadBekæmpelse af honningsvamp

Initiates file downloadBekæmpelse af Neonectria

Initiates file downloadBekæmpelse af padderok

Initiates file downloadBekæmpelse af burresnerre

Initiates file downloadBekæmpelse af ædelgranlus

Initiates file downloadBekæmpelse af ædelgranbarkbillen

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne