Kursus-emne

Varighed

Tidspunkt (uge)

Sted

Grundlæggende brug af motorsav

3 dage

Hele året

S+J

Motormanuel træfældning

2 uger

Hele året

S+J

Motormanuel skovning af stort løvtræ

2 uger

Hele året

S+J

Motormanuel oparbejdning af stormfald

1 uge

10 + 41

S

Bygning af blokhuse af stort tømmer

2 uger

4+23+37

S+J

Bygning af bålhuse

1 uge

16

J

Tagkonstruktioner i rundt tømmer

2 uger

12 + 46

S

Opdræt af fjervildt

1 uge

2

S

Forvaltning af småvildt

1 uge

12

J

Forvaltning af hjortevildt

1 uge

13

J

Pleje af givne naturtyper

1 uge

21

S

Pleje af vandhuller

1 uge

36

S

Sprøjtecertifikat skov

2 uger

10

J

Produktion af juletræer og pyntegrønt

3 dage

20 + 36

J

Tynding og beskæring i læhegn og bynære skove

1 uge

4 + 39

S+J

S = Sjælland (Skovskolen i Nødebo). J = Jylland (Skovskolen på Eldrupgård ved Auning)

Der udbydes flere kurser end de nævnte.

Betingelser og betaling

Alle de nævnte kurser er lavet som såkaldte AMU-kurser. For deltagere, som er ufaglærte eller ’faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau’ er kurserne stærkt statsstøttede. I så tilfælde er deltagerbetalingen kun omkring 600 kr. pr. kursusuge.

Hvis du har en længerevarende uddannelse, kan du ikke få tilskud til deltagerbetalingen, som for de fleste kurser ligger på mellem 2.800 og 4.200 kr. pr. kursusuge.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne