Der inviteres hermed til orienterings- og debatmøde om den nye stormfaldsordning mandag d. 19. marts kl. 13.30 i Koldingpå Scandic Hotel, Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Program:

13.30
Velkomst og indledning om skovenes nye stormfaldsordning (oplæg ved Dansk Skovforening)

14.00
Hvad mener politikerne om stormfaldsordningen. 2 korte oplæg fra ordførerne (ca. 10 minutter hver især)

14.30
Paneldebat med spørgsmål fra salen.

Herefter
Orientering om etableringen af en ny værditabsforsikring mod stormfald

Efterfølgende vil Skovforeningen afholde ordinært skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds, hvor alle er velkomne. Dagsordenen er:

  1. Forslag til Danmarks nationale skovprogram
  2. Grønt Danmarkskort og arbejdet i de lokale naturråd
  3. Vandplanlægningen – opfølgning på vandrådsarbejdet og næste skridt i vandplanlægningen
  4. Hvilket billede tegner vores statistik Private Skoves Økonomi 2016 for skovbrugets økonomi og kan kan vi forbedre statistikken?
  5. Skovens Dag 2018. Tema: Skovens historie
  6. Eventuelt – herunder næste møde

Tilmelding til debatmødet skal ske senest mandag den 12/3 til Ingelise Andersen, på e-mail: ia@remove-this.skovforeningen.dk eller telefonisk på telefonnummer 33 78 52 02

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne