Det var ejerne af de to skovrejsningsejendomme, der havde taget initiativ til at lave en udflugt for deres jagtforening. Aftenen kom blandt andet omkring skovrejsning og her bidrog den lokale skovfoged Anders Elmholdt, der har hjulpet de to naboer med rådgivning, ansøgning og etablering skovrejsningen. Hver for sig var arealerne ikke store nok til at være tilskudsberettigede, men ved at gå sammen i et fælles projekt kom de over de krævede 5 ha.

Det var en spændende aften og vi overvejer at lave et medlemsarrangement om skovrejsning snarest.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne