Iår vil vikigge på resultatet efter plantning med gps, fremvisning af plantetyper, Neonectria angreb og sanering, maskinfremvisning, samt det nyeste om dyrkning og afsætningsmulighederne i 2014.

Kort sagt, en dag du ikke må gå glip af!

Dato og tid: Onsdag d. 21. maj Kl. 15.00-18.00
Sted: Lindeballe Skovvej 14, 7321 Gadbjerg.
Tilmelding: Der er ikke noget krav om tilmelding.

Program:

•Neonectria v/ Iben Thomsen, herunder også sanering af ældre sygdomsramt nobilis og nordmannsgran til flis.
•Maskindemonstration v/ bl.a. Jutek, Egedal og Skovudstyr.
•Fremvisning af forskellige plantetyper og provenienser v/ Johansens Planteskole.
•Plantning med GPS fra foråret 2014 samt optimal jordbearbejdning.
•Dyrkning af naturgroede træer på den pågældende ejendom.
•Visning af formklipningsteknikker herunder også opretning af toppe på salgbare træer.
•Gødskning, sprøjtning, topskudsregulering mv. i 2014.
•Afsætningssituationen 2014 v/ Brian Boeberg Green Product.

Dagen afsluttes med en hot dog og øl/vand.

Vi glæder os til at se jer og håber på livlig debat omkring de forskellige emner.

Med venlig hilsen
Asger Ravn Michael Rodding

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne