Herfå dage før juleaften er der hektisk aktivitet på stadepladserne. De sidste træer skal sælges og et eventuelt lager skal gøres op før der kan laves en samlet og dækkende konklusion for juletræssæsonen 2012. Denne status er derfor foreløbig.

Juletræerne – udsolgt hos producenterne


Først i starten af 2013 får vi det fulde overblik over juletræssæsonen. Men her, lige inden den sidste salgsweekend, er status at vores medlemmer har ’alt udsolgt’.

Det samme er tilfældet for Skovdyrkerforeningen som helhed – vi harhverken skovede juletræer eller restmængder tilbage ude i kulturerne.

Men meden sæsonafslutning, hvor markedet i mere end 14 dage var næsten indefrosset, er der endnu en strømpil, der peger på en ændret markedssituation.

Fra årets begyndelse var markedets forventning, at der ville være balance mellem udbud og efterspørgsel, dog med en vis rigelighed af småtræer under 1,5 m.

Da salgssæsonen gik i gang i august, var der solid efterspørgsel af større standard træer og de store primatræer.Vi kunne nogenlunde holde fast i prisen, men der skete i hele markedet en let til moderat opstramning af markeringslinien.

Efterspørgslen var mindst på små træer og de lette III og IV-sorteringer. Markedet var, for disse træer, især usikker på udbyttet fra de frostskadede kulturer i Centraleuropa. Imarkedet for småtræerne, er manved at kunne se stigningen i udbuddet. Dette skyldesde seneste års massive tilplantninger både i Danmark og andre steder i Europa.

Et lavt niveau af reklamationer på træer

Der hari sæsonen været et lavt niveau af reklamationerpå juletræer solgt gennem Green Product, hvilket er glædeligt i forhold til de mange reklamationer, der prægede sæsonen sidste år. Det viser, at opstramningen i markeringslinien har været nødvendig for at matche kundens forventninger om trækvaliteten til prisen,hvilket stadig er i et meget højt leje.

Kundens forventning er rettet mod det træ, som han ønsker at pakke ud på salgsstedetog her er oparbejdningen en afgørende faktor. Vi har i år haft fokus på korrekt oparbejdning også hos de mange ejere, der selv deltager i processen.

Stemningen i markedet

Det afgørende for sæsonafslutningen er, hvordan vores kunder oplever den. Det ved vi ikke endnu. Men efter en halvskidt sæsonafslutning 2011 har kunderne disponeret meget forsigtigt, hvilket har været stærkt medvirkende til det nedkølede marked fra midt i november til midt i december. Vi håber den forsigtige disponering resulterer i, at alle får udsolgt. Det vil være den bedst tænkelige indgang til sæson 2013.

Juletræerne i mediemøllen

I de seneste måneder har der været bevågenhed om den danske juletræshandel. Der har især været interesse om fænomenet røde nåle i nordmannsgran og konsekvenserne for udbud og pris.

Medierne har også fortalt ‘den gode historie’ om, at ‘nu er det høsttid’ – Se indslaget i TVmidtvest.

Mere overordnet har Skovforeningen givet et bud på juletræernes effekt på klimaet og det samlede CO2 regnskab. Det kan du læse mere om i denne artikel i Ingeniøren.

Skovdyrkerne ønsker glædelig jul og godt nytår

Redaktøren | KBH 20.12.2012


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne